آرشیو موضوع : خدمات درس زندگی

شرایط پذیرش در سیستم خدمات تحصیلی گروه درس زندگی

سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم ایشان ، در ابتدا از شما عذرمی خواهم که شرایط گزینش در سیستم کنکوری مان را سخت کرده ایم اما چاره ای نداشتیم زیرا معتقدیم موفقیت تنها شایسته دانش آموزان فهیم ، درسخوان و مودب است دانش آموزانی که تشنه موفقیت باشند نه اینکه به زور والدین خود برای مشاوره مراجعه کرده باشند ... ادامه مطلب

ترمیم و بازسازی زندگی تخریب شده از خیانت یکی از زوجین

ترمیم و بازسازی زندگی تخریب شده از خیانت یکی از زوجین
من به مدت 6 سال برای خلق و بهبود روشهایی که عشق را در زندگی زناشویی احیا می کنند ، فعالیت کرده ام و به هزاران زوج در کشورهای مختلف کمک کرده ام تا بحران های زناشویی شان را حل و عشقشان را نسبت به یکدیگر حفظ کنند. بخصوص زوج هایی که در اثر خیانت یکی از آنها زندگی شان ... ادامه مطلب