Home » Tag Archives: خیانت زن به شوهر

Tag Archives: خیانت زن به شوهر

لطفاً این تبر کوبنده و کشنده را بر فرق تنومند زندگی زناشویی خود نکوبید!

چه رابطه ای میان تنبلی جنسی مرد و خیانت زن به او وجود دارد؟

چه رابطه ای میان تنبلی جنسی مرد و خیانت زن به او وجود دارد؟  علت اصلی تنبلی جنسی و یا بی میلی جنسی مرد به همسر خود در چیست؟ در سالهای اخیر طی تجربیات فراوان دریافته ام که زنان بیش از مردان طالب روابط جنسی بوده و تنها تفاوت آنها با مردان در این است که آنان به زودی تحریک …

Read More »

چرا برخی از زنان از رابطه جنسی با همسر خود لذت نمی برند؟

زن رابطه جنسی را با عشق و محبت می خواهد

براستی چه عواملی باعث می شود تا برخی از زنان میل و رغبت خود به برقراری رابطه جنسی با شوهرشان را از دست بدهند؟مهدی آریافر متخصص ترمیم روابط ناشی از خیانت همسران و عضو گروه درس زندگی با تشریح ماجرای یکی از مراجعین خود به بررسی این موضوع در سایت درس زندگی پرداخته است.این متخصص جوان که در خاطره خود …

Read More »

چه رابطه ای میان خیانت به همسر با تکراری شدن رابطه جنسی میان زوجین وجود دارد؟

خیانت به شوهر و رابطه جنسی تکراری

آیا تکراری و خسته کننده شدن رابطه جنسی میان زوجین ، می تواند منجر به بروز بی وفایی و خیانت همسران شود؟ یکی از مراجعینم که دندانپزشک موفقی است، در جلسه مشاوره می گفت: ” آقای حمید ایروانی علت خیانت من به شوهرم این است که رابطه جنسی مان به امری کسل کننده تبدیل شده بود. من مدتها بود که از …

Read More »

آغاز خیانت به همسر با این تصور اشتباه شکل می گیرد

خیانت به همسر ویژگی خاصی نمی خواهد

آیا زن یا مردی که به همسر خود خیانت می کند ، ویژگی خاصی دارد؟ بسیاری از زوج ها تصور می کنند زن یا مردی که به همسر خود خیانت می کند، دارای خصوصیات منحصربفردی است. اما تحقیقات علمی و تجربه نشان داده است که زنان یا مردانی که در دام بی وفایی و خیانت می افتند، وِیژگی خاصی ندارند. …

Read More »

زندگی مشترکتان در برابر خیانت همسر تا چه حد نفوذناپذیر است؟

رابطه نیازهای زوجین در زندگی مشترک با خیانت همسران

چرا بی توجهی به نیازهای زوجین ، منجر به شکل گیری خیانت همسران میگردد؟ در ماجرای بئاتریس و راجر ، چه عاملی زمینه خیانت زن به شوهر را فراهم می کند؟ بارها این جملات را از مراجعینم شنیده ام که می گویند : ” چگونه زن یا مردی بخود اجازه می دهد که زندگی کسی که همسر دارد را تنها …

Read More »