رزرو آنلاین وقت مشاوره خانواده و روابط همسران با مهدی آریافر

بازدیدکننده محترم رزرو آنلاین وقت مشاوره نسبت به رزرو وقت از طریق تماس تلفنی یک مزیت ویژه دارد و آن اینکه:
زمان تعیین وقت رزرو آنلاین؛ بین یک الی دو هفته است. اما در رزرو تلفنی این زمان حداقل ۳۰ روز خواهد بود.

همچنین توجه بفرمایید که مشاورین گروه درس زندگی معتقدند مشکل یک مراجع می بایست در یک فرآیند زمانی کوتاه حل شود تا از عواقب منفی آن جلوگیری گردد به همین دلیل به محض ورود یک مراجع جدید، جلسات دوم به بعد وی در فاصله های زمانی بسیار کوتاه ۳ الی ۷ روزه برنامه ریزی می شود و حتی اگر مشاور احساس نیاز کند، مراقبت های خاصی از مراجع خود نموده و به روشهای مختلف با او در تماس خواهد بود.

فهرست