دانش آموزان گروه های مختلف رشته تجربی و ریاضی کمپ کنکوری درس زندگی یک هفته فرصت دارند تا با هماهنگی قبلی در آزمون آزمایشی گروه خود شرکت نمایند. بدیهی است دانش آموزان گروه های دو و سه که مستقیما زیر نظر مشاور ارشد( آقای تهرانی) قرار دارند،در صورتیکه حد نصاب های تعیین شده زیر را کسب ننمایند تا زمان جبران در آزمون های بعدی ، فقط می توانند از دستیاران آقای تهرانی مشاوره بگیرند .

ضمن ادای احترام به دانش آموزان بسیار خوب کمپ کنکور درس زندگی ، یادآور می شویم آن دسته از دانش آموزانی که به بهانه های مختلف از جمله بیماری، زمان امتحان خود را به تاخیر می اندازند، توجه داشته باشند که بعد از اتمام فرصت یک هفته ای ، به ازای هر یک روز تاخیر علاوه بر پرداخت جریمه مالی و ارائه تعهد کتبی حد نصاب لازم برای دروس عمومی و اختصاصی آنها سه درصد برای هر یک روز تاخیر، افزایش خواهد یافت، البته خوشبختانه تعداد این دسته از دانش آموزان که عموماً از گروههای دو و سه می باشند، بسیار اندک است.

توضیحات آزمون هر یک از گروهها به شرح زیر است :

  • دانش آموزان گروه ویژه : این دانش آموزان از دوم دبیرستان وارد سیستم خدمات تحصیلی گروه درس زندگی شده اند. حداقل میانگین درصد مورد نظر مشاور برای دانش آموزان این گروه در دروس دین و زندگی و عربی ۱۰۰ ، دروس ادبیات و زبان  انگلیسی ۹۰ ، در دروس زیست و شیمی ۹۲ و برای ریاضیات و فیزیک ۹۰ درصد است. بدیهی است دانش آموزانی که کمتر از این حدنصاب کسب نمایند؛ علاوه بر جریمه نقدی باید تکالیف درسی ارائه شده را نیز انجام دهند.
  • دانش آموزان گروه یک : حداقل میانگین درصد مورد پذیرش مشاور برای دانش آموزان این گروه در دروس عمومی ۸۷ درصد و برای دروس اختصاصی ۸۳ درصد است. بدیهی است دانش آموزانی که کمتر از این حدنصاب کسب نمایند؛ علاوه بر جریمه نقدی باید تکالیف درسی ارائه شده را نیز انجام دهند.
  • دانش آموزان گروه دو : حداقل میانگین درصد مورد پذیرش مشاور برای دانش آموزان این گروه در دروس عمومی ۷۵ درصد و برای دروس اختصاصی حداقل ۷۰ درصد است. بدیهی است دانش آموزانی که کمتر از این حدنصاب کسب نمایند، علاوه بر جریمه نقدی باید تکالیف درسی ارائه شده را نیز انجام دهند. البته اسامی دانش آموزانی که برای مرتبه سوم کمتر از حدنصاب های اعلام شده را کسب نمایند، از فهرست دانش آموزان کمپ گروه درس زندگی حذف خواهند شد. دانش آموزانی که بیشتر از حدنصاب را کسب نمایند به گروه یک منتقل شده و از امتیازات ویژه این گروه بهره مند می شوند.
  • دانش آموزان گروه ۳ : حداقل میانگین درصد مورد پذیرش مشاور برای دانش آموزان این گروه در دروس عمومی ۶۵ درصد و برای دروس اختصاصی حداقل ۵۰ درصد است. بدیهی است دانش آموزانی که کمتر از این حدنصاب کسب نمایند برای مرتبه های اول و دوم جریمه نقدی و برای بار سوم از فهرست دانش آموزان کنکوری گروه درس زندگی حذف خواهند شد. دانش آموزانی که بیشتر از حدنصاب را کسب نمایند به گروه دو منتقل می شوند.

همچنین دانش آموزان گروه های ۲ و ۳ موظف هستند که از تاریخ یازدهم شهریورماه برنامه های درسی خود را حداکثر در مدت ۹ روز اجرا نمایند در غیراینصورت از ادامه ارائه خدمات تحصیلی به آنها معذور خواهیم بود. البته این نکته شامل دانش آموزانی که با اجازه مشاور به مسافرت خواهند رفت ، نمی شود.

 

 

فهرست