اساسی ترین نیاز مردان در زندگی زناشویی چیست؟

آیا بی توجهی به اساسی ترین نیاز مرد ، می تواند منجر به خیانت او به همسرش شود؟

با آغاز زندگی مشترک، انتظارات زوجین از یکدیگر افزایش می یابد. آنان تعهد می نمایند که نیازهای جدی معین و مورد نظر یکدیگر را به شیوه ای خاص برطرف کنند. هر نوع توافقی برای زندگی مشترک ، مسئولیت برطرف کردن نیازهای طرف مقابل را برعهده ی زن و مرد می گذارد.

البته منظور من این نیست که همه نیازها باید توسط یکی از طرفین برآورده شود، بلکه چند نیاز اولیه و پایه ای وجود دارد که بیشتر ما در ازدواج ها ، به آنها توجه می کنیم. بسیاری از افراد از همسرشان انتظار دارند تا این نیازهای خاص را برطرف کند، چون هر دو توافق کرده اند که اجازه ندهند هیچ شخص دیگری این نیازها را برآورده کند.

به عنوان مثال وقتی مردی با همسرش عهد می بندد که تنها با او ارتباط جنسی داشته باشد، برای برطرف شدن نیازهای جنسی اش به همسرش وابسته می شود. حال اگر همسر او این نیاز را برطرف کند. مرد منبع دائمی لذت را در زن خود یافته و عشق و علاقه اش شدیدتر می شود ، اما اگر زن نتواند نیاز مرد را برطرف کند ، درست عکس این موضوع رخ می دهد. برای مرد، همسر تداعی کننده ناکامی است و اگر این ناکامی ادامه یابد، ممکن است به این نتیجه برسد که زن ارتباط جنسی با او را دوست ندارد. شاید مرد برای پذیرش این وضعیت تلاش کند اما نیاز شدیدش ارضا نشده باقی می ماند و این مسئله باعث می شود تعهد او برای داشتن ارتباط جنسی با همسرش تحت تاثیر این ناکامی قرار گرفته و او را به سوی بی وفایی و در نهایت خیانت به همسر خود سوق دهد.

البته بعضی از مردان هرگز تسلیم نمی شوند و سعی می کنند در طول سالها با این شرایط هماهنگ شوند. اما بسیاری از مردان نیز تسلیم وسوسه ایجاد ارتباط در خارج از چارچوب زناشویی می شوند. متأسفانه در طی سالهای اخیر با صدها نفر از این افراد در دفتر مشاوره ام برخورد کرده ام.

هشدار : آنچه که در این رابطه بسیار خطرناک است، خودفریبی برخی زنان است ، آنها تنوع طلبی جنسی را دلیل خیانت همسرشان می دانند. به عنوان یک مشاور خانواده ، منکر این موضوع نیستم که برخی از مردان یا زنان دچار بیماری تنوع طلبی جنسی هستند اما باید مراقب بود و بجای آنکه بدون بررسی مرد را به داشتن بیماری تنوع طلبی جنسی متهم کرد، صادقانه نقش خود را در بروز خیانت شوهر پذیرفته و زمینه لازم برای شناسایی و رفع مشکل را فراهم نمود.

مراجعه کننده خانمی داشتم که همسرش به او خیانت کرده بود . آن خانم که به شدت از کار شوهرش بهت زده بود می گفت : حتی یک لحظه نیز حاضر نیست با همسرش بماند و می خواهد از او طلاق بگیرد. متاسفانه زوج ها بجای اینکه به محض مشاهده نشانه های کم رنگ شدن رابطه شان به سراغ مشاورین خانواده بروند ، درست زمانی اینکار را انجام می دهند که خیانت رخ داده و دلشکستگی برای همسر خیانت دیده ایجاد شده است. شوهر آن خانم نیز بعد از خیانت به همسرش و از ترس اینکه مبادا او را از دست بدهد برای مشاوره نزد من آمده بود .

من آن خانم را درک می کنم که از دست شوهرش عصبانی و دل شکسته باشد ، اما به عنوان یک مشاور وظیفه ام این است که در فضای بیطرفانه به ترمیم قلب شکسته او و بازسازی رابطه زناشویی شان بپردازم .

اشتباه آن خانم جوان این بود که تصور می کرد به نیاز جنسی همسرش بخوبی پاسخ می دهد اما وقتی به بررسی موضوع پرداختیم ، خانم جوان متوجه اشتباهات خود در این مورد شد و مرد جوان نیز پذیرفت که باید انتظارات جنسی خود را بصورتی محترمانه بیان نماید و او نیز درک متقابلی از همسر خود داشته باشد.

خوشبختانه آن خانم و آقا با پذیرش نقش خود در فرآیند ایجاد خیانت ، راه را برای ترمیم رابطه هموار کردند، و رابطه ای که می رفت به طلاق و جدایی ختم شود ، با همراهی این زوج جوان جان تازه ای بخود گرفت .

در طی سالها تحقیق و تجربه ی مشاوره به چنین مردانی ، دریافت کرده ام که ” ارضای جنسی “، اساسی ترین نیاز مردان است که اگر از سوی شریک زندگی شان برآورده نشود ، می تواند منجر به بروز خیانت زناشویی شود. البته مردان نیز باید درک صحیحی از موضوع ارضای جنسی داشته باشند و خواسته های غیر منطقی و تحقیرآمیز از همسران خود نداشته باشند.

 

درس زندگی از مهدی آریافر – مشاور خانواده و متخصص ترمیم و بازسازی زندگی زناشویی پس از خیانت

 

فهرست