نتایج نفرات اول تا سوم آزمون کنکور آزمایشی رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک هر یک از گروه های چهارگانه سیستم آماده سازی کنکور ۹۵ گروه درس زندگی به شرح زیر می باشد. ( به منظور جلوگیری از سرقت اسامی توسط برخی از موسسات کنکور از درج کامل نام دانش آموزان معذوریم) . گفتنی است به علت آنکه کلیه دانش آموزان هریک از گروهها در آزمون مختص خود شرکت نکرده اند لذا نتایج زیر قطعی نمی باشد و ممکن است جابجایی هایی در اسامی ذکر شده صورت گیرد. همچنین نتایج گروه سوم نیز در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

نتایج نفرات اول تا سوم آزمون آزمایشی رشته علوم تجربی در شهریورماه ( سطح و مباحث آزمون های هر گروه با گروه دیگر متفاوت است)

 نام بصورت حروف مختصر  درصد ادبیات درصد عربی درصد دین و زندگی درصد زبان درصد زمین شناسی درصد زیست درصد ریاضیات درصد فیزیک درصد شیمی میزان وقت اضافه در تست زنی دروس عمومی به دقیقه میزان وقت اضافه در تست زنی دروس اختصاصی به دقیقه
۱- محمد – م  – گروه ویژه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳٫۳۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷ ۱۹
۲- شاداب – ب – گروه ویژه ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰ ۸۱٫۶۶ ۹۲ ۱۰۰ ۹۳٫۳۳ ۸۳٫۳۳ ۱۴ ۱۵
۳- امیر – ح – گروه ویژه ۹۴٫۶۶ ۱۰۰ ۸۸ ۸۹٫۳۳ ۷۰ ۱۰۰ ۸۳٫۳۳ ۱۰۰ ۹۲٫۲۲ ۹ ۱۷
۱- زهرا – ن – گروه یک  ۱۰۰ ۹۲
 ۱۰۰ ۱۰۰
 ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰
 ۸۶٫۶۶  ۹۶٫۶۶ ۱۹ ۲۲
۲- میلاد – ع – گروه یک  ۸۴ ۱۰۰
۸۹٫۳۳
۱۰۰
۷۲
 ۱۰۰  ۱۰۰ ۸۲٫۲۲
۱۰۰
۱۴ ۱۹
۳- آرمیتا – ج – گروه یک  ۸۵٫۳۳ ۸۹٫۳۳
 ۱۰۰ ۱۰۰
۷۵
 ۸۹٫۳۳  ۱۰۰ ۸۷٫۷۷  ۸۵٫۷۱ ۱۲ ۹
۱- پرهام – ا – گروه دو ۹۲
 ۱۰۰ ۱۰۰
۹۲
 ۹۵ ۱۰۰
۱۰۰  ۱۰۰  ۹۳٫۳۳ ۱۳ ۱۷
۲- ماریا – م – گروه دو  ۱۰۰ ۸۸
 ۱۰۰  ۹۶  ۷۵ ۸۸
 ۹۳٫۳۳  ۹۱٫۱۱ ۸۰
۹ ۱۱
۳- سحر – س – گروه دو ۱۰۰
۱۰۰
۹۰٫۶۶
 ۸۴  ۱۰۰ ۸۲٫۶۶
 ۸۳٫۳۳  ۸۴٫۴۴ ۸۳٫۳۳
۱۵ ۸

نتایج نفرات اول تا سوم آزمون آزمایشی رشته ریاضی فیزیک در شهریورماه ( سطح و مباحث آزمون های هر گروه با گروه دیگر متفاوت است)

 نام بصورت حروف مختصر گروه درصد ادبیات درصد عربی درصد دین و زندگی درصد زبان
درصد ریاضیات درصد فیزیک درصد شیمی
۱- علی – ز ویژه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴٫۰۷
۲- علی رضا – س ویژه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱٫۷۹ ۱۰۰ ۹۷٫۷۷
۳- مجتبی – ح ویژه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۹٫۳۳ ۹۶٫۹۲ ۹۴٫۵۴ ۸۳٫۷۰
۱- پویا – م  یک ۱۰۰
 ۱۰۰ ۱۰۰
 ۱۰۰  ۱۰۰ ۹۲٫۷۲
 ۱۰۰
۲- رحیم – غ
 یک ۸۸
۸۹٫۳۳
۱۰۰
۱۰۰
 ۱۰۰  ۱۰۰ ۸۸٫۸۸
۳- مهدی – ح
 یک ۹۲
 ۱۰۰ ۹۰٫۶۶
۸۴
 ۹۰٫۷۶  ۹۳٫۳۳ ۱۰۰
۱- حمیدرضا – ن
دو
 ۹۶ ۱۰۰
۱۰۰
 ۱۰۰ ۹۶٫۹۲
۱۰۰ ۱۰۰
۲- عرفان – م
 دو ۱۰۰
 ۹۰٫۶۶  ۱۰۰  ۱۰۰ ۹۵٫۳۸
 ۹۶٫۳۶  ۸۳٫۷۰
۳- محمد – ع
دو
۸۶٫۶۶
۸۸
۱۰۰
۱۰۰ ۱۰۰
۹۰٫۹۰  ۸۸٫۸۸

 

فهرست