به دعوت دیوید باتلر از دوستان خوبم در مجله فوربس ، برای بازی گلف از هتل محل اقامتم در دبی خارج شدم ، یکی از دوستان عربم که از تجار موفق کشور امارات است و در برگزاری همایش های من در زمینه مهارتهای زندگی زناشویی سالم در کشور امارات نقش بسزایی دارد هم قرار بود در آن بازی ما را همراهی کند. او مدام از رابطه خود و همسرش اظهار نارضایتی می کرد. خب می دانید بازی گلف به تمرکز بالایی نیاز دارد و او هربار که در مورد همسرش به بدگویی می پرداخت، ضربه اش را نیز خراب می کرد و توپ را در فاصله زیادی از حفره می انداخت. 

به او گفتم : ببین دوست من تمرکزت را بر روی این موضوع بگذار که توپ را به کجا هدایت کنی و این جمله را چند مرتبه تکرار کردم که فقط به حفره فکر کن ، او هم که از حرفهای من غافلگیر شده بود گفت چشم ! می خواهم ضربه بعدی را عالی بزنم و اتفاقا همینطور هم شد و او ضربه بعدی را بخوبی وارد حفره کرد. 

سپس ادامه دادم : تو در رابطه با همسرت هم باید دقیقا همینکار را انجام دهی تا حفره های ایجاد شده در روابطتتان را پر کنی 

یعنی ابتدا به حرفهایش به دقت گوش بده و روی آنها متمرکز شو و صحبتهایش را هم قطع نکن دقیقا همینکاری که الان در حین صحبتهای من کردی و بجای اینکه عصبانی بشوی و سریع موضع گیری کنی روی حرفهایش فکر کن !!! زیرا درست و دقیق گوش دادن به حرفهای همسرت بسیاری از مشکلاتت را مرتفع خواهد کرد. 

فردای آنروز او تماس گرفت و گفت: آقای آریافر نمی دانم چگونه از تو تشکر کنم ، من دیشب دقایق زیادی به صحبتهای همسرم گوش دادم و دقیقاً همانگونه که گفتی عمل کردم و تا به امروز روی صحبتهایش به دقت فکر کردم اگر بخواهم منصف باشم بسیاری از انتقادات او درست و بجا بود و من به اشتباهاتم اعتراف می کنم .

به او عرض کردم : آفرین دوست من این شروع خوبی است ، مهارت گوش دادن به صحبتهای دیگران بسیاری از حفره های ایجاد شده در روابط فی مابین را پر می کند.

 

به روایت مهدی آریافر متخصص مهارتهای زندگی سالم

فهرست