خیانت شوهر به زن از نگاه مهدی آریافر مشاور خانواده

چرا علیرغم تلاش این زن برای افزایش جذابیت ظاهری، شوهرش به او خیانت می کند؟

خانم جوانی به نام نیکول که از خیانت شوهر ش به شدت ناراحت و عصبانی بود، در جلسه مشاوره می گفت: من در طول زندگی مان از هیچ کوششی برای شادکردن و راضی نگه داشتن همسرم دریغ نکرده ام اما او خانه اعتماد رابطه مان را ویران کرده است. دیشب فهمیدم که شوهرم با دختر جوانی رابطه پنهانی داشته و به من خیانت کرده است. “

به آن خانم عرض کردم: ” شما برای شاد و راضی کردن همسرتان چه کارهایی انجام داده اید؟ “

نیکول گفت: ” لباسهایش را همیشه شسته و اتو می کنم. هر زمان که نیاز داشته باشد به درخواستهای او برای برقراری رابطه جنسی پاسخ مثبت می دهم . همه خریدهای خانه را خودم انجام می دهم تا او در فراغ بال به کارهایش برسد، همیشه اتاقش را مرتب می کنم و بهترین غذاها را برایش می پزم. جدیداً هم تصمیم داشتم تا برای آنکه در نگاه او جذابیت بیشتری داشته باشم، در ابتدا بینی و سپس در مراحل بعدی گونه ها ، لبها و سینه هایم را جراحی زیبایی کنم. “

متأسفانه اغلب زنان تصور می کنند، علت خیانت شوهر ، عدم جذابیت چهره و یا تکراری شدن آنها است. حال آنکه در چنین مواقعی یک زن بجای جراحی زیبایی باید به فکر رفع نیازهای واقعی همسر خود باشد.

وقتی با بهره گیری از تکنیک های ارتباطی با همسر نیکول صحبت کردم او در جلسه مشاوره اظهار داشت که : ” آقای مشاور من در زندگی مشترک با همسرم نیازهایی دارم که زنم به آنها توجهی نمی کند. به عنوان مثال زمانی که خسته بوده و یا حوصله حرف زدن نداشتم ، همسرم آرامش را از من سلب می کرد و آنقدر فشار روحی وارد می نمود تا مرا وادار به حرف زدن کند. او در طول زندگی مان مدام در صدد تغییر دادن من بر می آمد و همواره از کارها و رفتارهای من ایراد می گرفت. همسرم در هنگام برقراری رابطه جنسی به خودش نمی رسد و همیشه نامرتب است. “

متأسفانه این زن بجای آنکه مهارت های خود در جهت شناسایی و رفع نیازهای همسرش را ارتقا دهد، به اشتباه در صدد جراحی زیبایی چهره خود بود. زنان باید بدانند در بسیاری از موارد جراحی زیبایی بینی ، گونه ها ، لبها و بزرگ کردن سینه ها کارهای سودمندی نیست و کمکی به بهبود روابط با شوهرشان نخواهد کرد.

زنان اگر احساس می کنند نیاز به چنین عملی دارند، در ابتدا باید مطمئن شوند که شوهرشان با این کار موافق است یا خیر و نیز با یک متخصص و مشاور مهارت های زناشویی مشورت کنند.

زنان باید بدانند که جذابیت گاهی ممکن است نتیجه ی معکوس بدهد. وقتی زنی همانند نیکول ، تمام تلاشش را برای جذاب بودن می کند،  اما این کار تنها موجب افزایش احساس ناامنی در شوهرش می شود، چه باید کرد؟

شکی نیست که جذابیت زن یکی از عوامل مهم موفقیت در زندگی مشترک او با همسرش هست و هر زنی که این موضوع را نادیده بگیرد، زندگی زناشویی اش را به مخاطره انداخته است. بنده نیز همواره حفظ جذابیت ظاهری را به زنان توصیه می کنم زیرا خوش ظاهر بودن علاوه بر تأثیرگذاری مثبت در زندگی مشترک، موجب افزایش اعتمادبه نفس و کسب احساس بهتر نسبت به خود می شود. اما در بسیاری از موارد شناسایی دقیق نیازهای مردان مستلزم بهره گیری از مهارتهای ارتباطی خاصی است که اغلب زنان از آن بی بهره هستند و چقدر راحت خودشان را درگیر مسائلی چون خیانت شوهر میکنند.

به نیکول گفتم: ” آیا بجای انجام جراحی زیبایی تابحال از خودت پرسیده ای : نیاز شوهرم را به جذاب بودن خود درک می کنم یا خیر. اگر نه علت آن چیست؟ آیا شوهرم براستی از ظاهرم رضایت دارد؟ خودم چطور؟ چقدر به جذابیت ظاهری ام اهمیت می دهم؟ آیا گهگاه مدل موهایم را تغییر می دهم تا به این وسیله و با ایجاد تنوع، همسرم را خوشحال کنم؟ آیا خود را برای داشتن یک رابطه جنسی عالی با همسرم جذاب و مرتب می سازم یا خیر؟ “

خوشبختانه نیکول به اشتباهات خود در رابطه با همسرش پی برد. همسر نیکول نیز پذیرفت که باید نقش خود را به عنوان مرد خانه بهتر از قبل ایفا نموده و به نیازهای روحی و جنسی نیکول به شکل مطلوبتری پاسخ دهد و از این طریق خیانت شوهر به کل حل شد.

,

فهرست